Events > Investing in the Future of Europe – Prague

Event Details:

EMI Events

Investing in the Future of Europe – Prague

The European Movement International and the European Investment Bank, in partnership with the European Movement Czech Republic will be organising an event on Wednesday, 6 March 2019, entitled ‘Investing in the Future of Europe’.  Speakers from all sides of society will give their perspective on how to invest in the future of Europe and how government, employers, unions and civil society can contribute in the debate about the EU. The event, held in Prague, is the 8th in series of joint events which started in 2017, taking place in various cities in the EU and neighbourhood countries. These events are designed as an opportunity to discuss the benefits of European integration.

Please note that the discussions for this event are held in Czech but English translation will be provided.

Agenda (see Czech translation below)

17.30 – 18.00 Registration
18.10 – 18.30 Opening remarks
Dr Hakan Lucius, Head of Corporate Responsibility and Civil Society, European Investment Bank
Petros Fassoulas, Secretary General, European Movement International

18.30 – 19.45 Panel debate
Zdeněk Čech, Deputy Head of the European Commission Representation in the Czech Republic
Dita Charanzova MEP, Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe
Oldřich Dědek, Professor, Head of Department of Macroeconomics, Institute of Economic Studies
Pavel Fára, Deputy Director of the International Relations Department, Confederation of Industry of the Czech Republic
Anna Kárníková, Director of Centre for Transport and Energy (NGO), former Government Officer and Project Leader at Friedrich Ebert Foundation
Kristyna Pelikanova, Civil Society Officer, European Investment Bank
Prof. Jan Sokol, Czech Philosopher and Former Politician

19.45 – 20.10 Q&A
20.10 Closing remarks
Vladimír Špidla
, former Prime Minister and Eurocommissioner, president of European Movement Czech Republic

20.15 Reception dinner

Mezinárodní Evropské hnutí (European Movement International – EMI) ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) a pobočkou Evropského hnutí v ČR pořádá dne 6. března 2019 konferenci na téma „Investice do budoucnosti Evropy“. Na konferenci se sejdou představitelé z řad politiků, ekonomů, zástupců firem a občanské společnosti, aby vyjádřili své názory na to, jak investovat do budoucnosti Evropy a jak mohou různé části společnosti přispět k debatě o Evropské unii (EU). Nastávající konference v Praze je již osmou v pořadí společných akcí mezi EMI a EIB, které probíhají od roku 2017 v různých městech EU a v sousedních zemích. Účelem této spolupráce je otevření prostoru k diskuzi o výhodách evropské integrace.

Akce se uskuteční v českém jazyce a bude simultánně tlumočena do angličtiny.

Program

17.30 – 18.00 Registrace
18.10 – 18.30 Úvodní slovo
Dr. Hakan Lucius, vedoucí oddělení pro podnikovou odpovědnost a styky s občanskou společnosti, Evropská investiční banka
Petros Fassoulas, Generální tajemník Mezinárodního evropského hnutí

18.30 – 19.45 Panelová diskuse
Zdeněk Čech, zástupce vedoucího Zastoupení Evropské komise v České republice
Dita Charanzová, poslankyně Evropského parlamentu, Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
Oldřich Dědek, profesor, vedoucí Katedry makroekonomie, Ústav ekonomických studií
Pavel Fára, zástupce ředitele Sekce mezinárodních vztahů, Svaz průmyslu a dopravy
Anna Kárníková, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku, býv. vládní úřednice a projektová manažerka Nadace Friedricha Eberta
Kristyna Pelikánová, Oddělení pro styk s občanskou společností, Evropská investiční banka
Prof. Jan Sokol, český filozof a bývalý politik

19.45 – 20.10 Otázky a odpovědi
20.10  Závěrečné slovo
Vladimír Špidla
, býv. předseda vlády a eurokomisař, předseda Evropského hnutí v České republice

20.15 – Recepce

Request to register here:

reCAPTCHA is required.

Find out more about this event:

No comments

Your email will not be published
Cancel reply