News > EM Denmark: Grænsekontrol er et skridt i retning mod tiden før murens fald

Article Details:

Promoting fundamental rights

EM Denmark: Grænsekontrol er et skridt i retning mod tiden før murens fald

Europabevægelsens formand Stine Bosse udtrykker ærgrelse over indførsel af grænsekontrol:

“I store træk betyder indførsel af grænsekontrol, at vi bevæger os tilbage mod tiden før murens fald, hvor opsplitningen mellem de europæiske lande var større og hvor det var sværere at finde fælles fodslag omkring løsninger af store problemer på europæisk niveau. Statsministeren skal have ros for sit forsøg på at holde sig fra egentlig indførsel af grænsekontrol i første omgang”.

Grænsekontrol kan etableres ved de indre grænser i overensstemmelse med Schengensamarbejdet, men kun i særlige tilfælde og af kortere varighed – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32013R1051

Stine Bosse fortsætter: “Grænsekontrollen bør være rettet mod EU’s ydre grænser, ikke de indre. Kontrollen ved de indre grænser risikerer at blive en eliminering af en af grundpillerne i EU-samarbejdet, nemlig den fri bevægelighed. Vi ser allerede nu, at samarbejdet i øresundsregionen bliver udfordret af kontrollen ved den dansk-svenske grænse”.

Danmark bør forholde sig til EU-Kommissionens forslag i stedet for at indføre indre grænsekontrol: ”Fremfor at fokusere på den indre grænsekontrol, opfordrer Europabevægelsen Statsministeren og de danske politikere til at indgå i den dybere debat med EU-Kommissionen og resten af EU-landenes ledere om de tiltag, der allerede ligger på bordet til at håndtere den ydre grænsekontrol og til at styre tilstrømningen af mennesker, som kommer fra ikke EU-lande”, siger Stine Bosse

Statsministeren nævnte i sin nytårstale vigtigheden af Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde på grund af potentialet for vækst og beskæftigelse, og her er den fri bevægelighed er en af forudsætningerne:
”Indre grænsekontrol vil i længden være ødelæggende for handel og vækst i både Danmark og Europa og samtidig indskrænkende for en af de borgerfriheder, den fri bevægelighed, som vi sætter allerhøjest ved det europæiske fællesskab”, afslutter Stine Bosse.

For mere information eller kommentar fra Landsformand Stine Bosse:
Kontakt Europabevægelsens landssekretariat
Telefon +45 3314 1141 / + 20663430

No comments

Your email will not be published
Cancel reply