News > EM Poland presentation of sectoral analysis of TTIP

Article Details:

Foreign Affairs, Single Market and EMU

EM Poland presentation of sectoral analysis of TTIP

11 kwietnia w Polskiej Akademii Nauk odbyło się seminarium poświęcone prezentacji wyników analizy sektorowej Transatlantyckiego Porozumienia w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), przygotowanej z inicjatywy Forum Ruchu Europejskiego, Ambasady Brytyjskiej oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Otwarcia seminarium dokonali Profesor Jerzy Wilkin – Członek Rzeczywisty PAN, Jonathan Knott – Ambasador Brytyjski w Polsce oraz dr Maria Dunin-Wąsowicz z Zarządu FRE.

Wystąpienie inauguracyjne pt. „TTIP a strategia rozwoju Polski” wygłosił Adam Brożek – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju.

W panelu „Strategiczne sektory polskiej gospodarki a TTIP” wystąpili dr Maria Dunin-Wąsowicz, prof. Elżbieta Czarny (Instytut Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa), dr hab. Katarzyna Śledziewska (Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski), dr Jan Hagemejer (WNE UW), prof. Jan Jakub Michałek (WNE UW) oraz dr hab. Karolina Pawlak (Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Dyskusję moderowała dr hab. Katarzyna Zawalińska z IRWiR PAN.

Prelegenci omówili następujące zagadnienia: analizy sektorowe w państwach UE; TTIP i polskie specjalizacje eksportowe; polskie silniki i turbiny a TTIP; wpływ TTIP na polski sektor energetyczny; TTIP a polski sektor rolny.

Podsumowania dokonał prof. Kazimierz Starzyk z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, który poruszył tematykę wpływu TTIP na relację Polski z rynkami wschodzącymi.

Za koordynację naukową projektu odpowiadała dr Maria Dunin-Wąsowicz.

Konferencja zgromadziła blisko 100 osób.

Poniżej informacja o projekcie i główne wyniki badań (do pobrania także w .PDF).

Zobacz też: „Opinia Polaków dotycząca TTIP – Raport TNS Polska dla Ambasady Brytyjskiej„.


Original article

No comments

Your email will not be published
Cancel reply